Video - Taktické cvičení Dopravní nehoda v tunelu Komořany


Videos Dopravní nehody Taktické cvičení Dopravní nehoda v tunelu KomořanyTaktické cvičení Dopravní nehoda v tunelu Komořany

Tunel Komořany je součástí stavby 513 mezi Vestcem a Lahovicemi, která tvoří část jihozápadního segmentu vnějšího obchvatu Prahy. Jedná se o novostavbu raženého dálničního tunelu se dvěma směrově oddělenými tunelovými rourami o celkové délce 1937 metrů a převýšením 120 metrů. Tunel je mezi Cholupicemi a Komořany, za tunelem je 236 metrů dlouhý most přes Vltavu a jednokolejnou železniční trať. Dne 1. června 2010 proběhlo v novém tunelu taktické cvičení, kterého se zúčastnily všechny složky IZS. Cvičení bylo zaměřeno na taktickou úroveň řízení na místě mimořádné události a operační úroveň řízení mezi operačními středisky cvičících složek, zdolávání požáru, záchranné a likvidační práce. Pro zajištění možnosti úniku z tunelu slouží únikové propojky mezi troubami ve vzdálenostech po cca 200m, které jsou vždy u obou napojení do tunelu opatřeny požárními dveřmi a samostatně větrány. Tunely jsou větrány pomocí proudových ventilátorů, umístěných pod klenbou tunelu, také po cca 200 metrech. Po 150 m jsou v tunelu SOS skříně s telefonem, hasicími přístroji a dalším vybavením. V tunelu je požární vodovod s velkými hydranty, které jsou určeny pouze pro zásah hasičů. Scénář dopravní nehody byl následující. Při průjezdu nákladního vozidla došlo k poruše na brzdové soustavě ak zablokování kola, zahoření a následnému defektu pneumatiky, který způsobil převrácení automobilu na bok. Do převráceného nákladního vozidla postupně narazila v krátkém časovém sledu čtyři osobní vozidla. Ostatní ...

cvičení, dopravní, nehoda, tunel, Komořany

Videos

Duration: 10 minutes : 34 seconds
Author: HasiciCZ
Vievs: 1 340 x
Rating: 0.0 / 5   (5 x)