Video - Taktické cvičení


Videos Dopravní nehody Taktické cvičeníTaktické cvičení

Dopravní nehoda a únik nebezpečné látky byl na operační středisko nahlášený v 9:43. Jednalo se o simulovanou dopravní nehodu dodávkového vozidla převážejícího anilin a autobusu. V něm cestovalo cca 30 lidí, kteří byli zasaženi nebezpečnou látkou (při průchodu kaluží vdechnutím par a potřísněním pokožky). Kontaminované osoby musely projít napřed hrubou očistou a poté i dekontaminačním přívěsem, byly jim odebrány oděvy i cennosti a dostali náhradní oblečení. Dekontaminační přívěs byl připraven přijmout první kontaminované osoby v 10:39 hodin. Nakonec prošlo dekontaminací 34 osob, z toho 6 žen. Dva zranění byli odvezeni na ošetření do nemocnice. Cvičení se uskutečnilo na území Prahy 5, na nultém kilometru dálnice D5, nedaleko ulice Bucharova a zúčastnily se ho čtyři jednotky HZS Praha -- centrála, Petřiny, Strašnice a Smíchov, odbor ochrany obyvatelstva - oddělení logistiky HZS Praha, Městská policie Praha (figuranti) a Policie ČR. Kamera: Roman Puta, text: Pavlína Adamcová.

nehoda, dekontamice, hasiči, cvičení, Praha

Videos

Duration: 6 minutes : 20 seconds
Author: HasiciCZ
Vievs: 443 x
Rating: 5.0 / 5   (1 x)